Får

Att det finns får på Näsudden kan vi tacka vallhunden Minka för. Anneli och Hans skaffade henne för att valla mjölkkorna men snart köpte de också tjugo tackor till henne. Vi har inte satsat på någon specifik ras men just nu har vi en vacker bagge av rasen suffolk.
Nu för tiden har vi dom primärt för köttets skull men Tina tar ibland tillvara lite ull för tovning och vid enstaka tillfällen någon fäll för garvning.

Suffolkbaggen längst till höger i bild med sin nya flock
Fåren håller valmöte

 

 

 

 

 

Höstdagar