Familjen

Morfar Hans och Mormor Anneli

Mamma Tina och Pappa Jörgen, Arvid 6 år och Björn 3 år och Vidar 2 år.